Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Aktualności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE DOSTAWY KOMPLETU SPECJALISTYCZNYCH MEBLI LABORATORYJNYCH

Zapraszamy do złożenia Ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym: DOSTAWY KOMPLETU SPECJALISTYCZNYCH MEBLI LABORATORYJNYCH

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni
 
 
Oficjalne zapytanie dostępne jest na stronie: Baza konkurencyjnosci Fundusze EuropejskieZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE DOSTAWY DYGESTORIÓW DO PRAC NIEBEZPIECZNYCH

Zapraszamy do złożenia Ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym: DOSTAWY DYGESTORIÓW DO PRAC NIEBEZPIECZNYCH

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni
 
 
Oficjalne zapytanie dostępne jest na stronie: Baza konkurencyjnosci Fundusze Europejskie
 

 

 

Współpraca

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

 

 

Polityka jakości
 

J.S. Hamilton Poland S.A. jest firmą usługową, której nadrzędnym interesem jest wspomaganie działalności naszych klientów i wzmacnianie ich pozycji rynkowej.

NASZĄ MISJĄ JEST ŚWIADCZENIE USŁUG NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KTÓRE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO SUKCESU NASZYCH KLIENTÓW

Naszym celem jest ciągły wzrost obrotów i umacnianie znaczenia na rynku w kierunku osiągnięcia pozycji wiodącej niezależnej firmy rzeczoznawczo-kontrolnej i badawczej na rynku krajowym. Wysoka jakość usług jest zasługą naszych pracowników, którzy w pełni realizują cele strategiczne wytyczone przez władze spółki. J.S. Hamilton Poland S.A. dba o zapewnienie najwyższych kwalifikacji swoich pracowników, jak również stosowanie w praktyce nowoczesnego i niezawodnego sprzętu i aparatury analitycznej. 

J.S. Hamilton Poland S.A. w sposób ciągły podwyższa jakość swoich usług dążąc do pełnego zaspokojenia potrzeb swoich klientów.

staff

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW

Celem akredytacji niezależnego laboratorium badawczego lub jednostki inspekcyjnej (firmy kontrolnej) jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom korzystającym z ich usług. Raport z badań akredytowanego laboratorium i/lub raport z kontroli akredytowanej firmy inspekcyjnej jest dokumentem, który w sposób niepodważalny gwarantuje obiektywność i prawidłowość przeprowadzonych analiz i kontroli. Dzięki niemu klient nie jest narażony na reklamacje jakościowe i/lub ilościowe swoich kontrahentów, a w przypadku ich pojawienia się posiada skuteczne narzędzie obrony.

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUG

Akredytacja służy do budowania i umacniania zaufania do wyników badań i inspekcji. Tylko akredytowane laboratorium lub jednostka inspekcyjna gwarantuje prawidłowość przeprowadzonych analiz i kontroli. Uzyskanie akredytacji poprzedzone jest długotrwałym przygotowaniem metodyk analiz i kontroli, ich wdrożeniem, szkoleniem personelu, badaniami między laboratoryjnymi i auditami wewnętrznymi. Kolejnym krokiem jest audit Polskiego Centrum Akredytacyjnego (PCA), które jest jedyną polską organizacją uprawnioną do nadawania akredytacji, uznawanej w całej Europie. Podczas audytu, niezależny audytor PCA weryfikuje kompetencje personelu i możliwości techniczne laboratorium i jednostki inspekcyjnej do prowadzenia badań i kontroli w akredytowanym obszarze.

Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały pozytywnie ocenione według powszechnie uznanych międzynarodowych norm.

J. S. Hamilton Poland S.A. posiada jeden z najszerszych w kraju zakresów akredytacji usług laboratoryjnych i kontrolnych.

Wymóg akredytacji jest coraz częściej obowiązkowy w transakcjach z kontrahentami rządowymi (np. UOKiK, Urzędy Celne) i komercyjnymi. Poprzez jego spełnienie klienci ci uzyskują gwarancję jakości, bezstronności i rzetelności zleconych usług laboratoryjnych i kontrolnych.

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload