JS HAMILTON

BADANIA ŚRODOWISKA
 

WODA DO SPOŻYCIA

 

Woda jest podstawowym składnikiem naszej codziennej diety, występuje we wszystkich produktach spożywczych, dlatego też musi zachowywać najwyższe standardy jakościowe.

 

Sieć Laboratoriów J.S. Hamilton Poland S.A. oferuje Państwu kompleksową usługę badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych wody przeznaczonej do spożycia i wody produkcyjnej, pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.

 

Jakość analiz wykonywanych w naszym laboratorium jest potwierdzona wieloletnią akredytacją PCA nr AB 079, oraz zatwierdzeniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zatwierdzenie zawiera pełen wachlarz analiz wyszczególnionych w rozporządzeniu i obejmuje badania w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego, pozwalające określić przydatność wody do spożycia.

Oferta zawiera:

  • badania mikrobiologiczne, w tym badanie pod kątem obecności szczepów Legionella sp.,
  • podstawowe badania fizykochemiczne: pH, mętność, zapach, jon amonowy, azotyny,
  • azotany, cyjanki, chlorki,
  • badania stężenia metali,
  • analizy instrumentalne pozwalające określić obecność substancji takich jak: BETX, związki chlorowcopochodne, pestycydy, akryloamid, epichlorohydryna, suma WWA i substancje ropopochodne.

Laboratorium zapewnia badania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę obejmującą próbkobranie, dostarczenie próbek do naszych laboratoriów, najwyższe standardy badań oraz doradztwo w szerokim zakresie.

 

Oferta skierowana jest do zakładów wodociągów i kanalizacji, firm budowlanych, jednostek państwowych prowadzących monitoring wody, dostawców wody, gastronomii, producentów żywności oraz osób prywatnych.


 

Portal Hamilton


Aktualności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE DOSTAWY KOMPLETU SPECJALISTYCZNYCH MEBLI LABORATORYJNYCH

Zapraszamy do złożenia Ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym: DOSTAWY KOMPLETU SPECJALISTYCZNYCH MEBLI LABORATORYJNYCH

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni
 
 
Oficjalne zapytanie dostępne jest na stronie: Baza konkurencyjnosci Fundusze EuropejskieZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE DOSTAWY DYGESTORIÓW DO PRAC NIEBEZPIECZNYCH

Zapraszamy do złożenia Ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym: DOSTAWY DYGESTORIÓW DO PRAC NIEBEZPIECZNYCH

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni
 
 
Oficjalne zapytanie dostępne jest na stronie: Baza konkurencyjnosci Fundusze Europejskie
 

 

 

Współpraca

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.