JS HAMILTON

SPEDYCJA i LOGISTYKA
 

Transport lądowy międzynarodowy

J.S. Hamilton – spedycja i logistyka

 

 

Współczesny obrót towarowy z zagranicą wymaga sprawnego i skoordynowanego działania wszystkich jego uczestników. Działania mające zapewnić szybką odprawę oraz transport towaru z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia wiążą się z zaangażowaniem szeregu czynności takich jak: spedycyjne, agencyjne, brokerskie, transportowe itp. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom  oraz  tendencjom na rynkach światowych do konsolidacji tych czynności w jednej firmie, J S Hamilton Poland Ltd Sp. z o.o. oferuje  pakiet kompleksowej obsługi klientów w całym procesie odprawy i transportu towarów.

Nasza oferta skierowana jest w pierwszym rzędzie do firm prowadzących eksport/import/tranzyt towarów rolno-spożywczych i innych towarów masowych oraz drobnicy w obrocie portowo-morskim i obejmuje następujące elementy:
 • Realizacja spedycji morskiej i lądowej oraz usługi logistyczne   zarówno towarów masowych jak i drobnicy w imporcie, eksporcie ,tranzycie, a w szczególności takich towarów jak:
  • zboża, pasze  oraz nasiona oleiste
  • oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
  • produkty spożywcze np. cukier, ryż
  • biomasa
  • minerały i chemikalia
  • węgiel, koks, rudy, nawozy kruszywa
 • Organizacja odpraw celnych
 • Pośrednictwo w pozyskaniu stosownych certyfikatów urzędowych np. Świadectw Fitosanitarnych,  Świadectw Pochodzenia, EUR1, T5 itp.
 • Pośrednictwo w ubezpieczaniu towarów w transporcie morskim i lądowym
 • Konfekcjonowanie i składowanie w magazynach celnych towarów pochodzenia  roślinnego
 • Frachtowanie statków i innych środków transportu
 • Agencje statków w portach 


Korzystając z naszej usługi klient ma rozwiązane wszystkie problemy związane z logistyką towarów w eksporcie i imporcie , obsługą od strony przeładunku statków, na bieżąco jest informowany o dostawach do portu/miejsca przeznaczenia oraz o załatwianiu wszelkich innych formalności dokumentowych związanych z towarem.


Wszystkie oferowane usługi realizowane są przez zespół doświadczonych specjalistów, posiadających znaczący dorobek i autorytet w swoich dziedzinach.


 

Portal Hamilton


Aktualności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE DOSTAWY KOMPLETU SPECJALISTYCZNYCH MEBLI LABORATORYJNYCH

Zapraszamy do złożenia Ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym: DOSTAWY KOMPLETU SPECJALISTYCZNYCH MEBLI LABORATORYJNYCH

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni
 
 
Oficjalne zapytanie dostępne jest na stronie: Baza konkurencyjnosci Fundusze EuropejskieZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE DOSTAWY DYGESTORIÓW DO PRAC NIEBEZPIECZNYCH

Zapraszamy do złożenia Ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym: DOSTAWY DYGESTORIÓW DO PRAC NIEBEZPIECZNYCH

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni
 
 
Oficjalne zapytanie dostępne jest na stronie: Baza konkurencyjnosci Fundusze Europejskie
 

 

 

Współpraca

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.